Politiķis

About

Thing
Politiķis ir persona, kas profesionāli nodarbojas ar politiku. Politiķi var darboties gan valsts līmenī, gan arī zemākā, piemēram, pašvaldību līmenī. Konkrētu mērķu sasniegšanai politiķi parasti apvienojas politiskajās partijās.
Politiķis
Definīcija
Politiķis ir persona, kas profesionāli nodarbojas ar politiku. Politiķi var darboties gan valsts līmenī, gan arī zemākā, piemēram, pašvaldību līmenī. Konkrētu mērķu sasniegšanai politiķi parasti apvienojas politiskajās partijās.
Politiķis
Politiķis
Politiķis ir persona, kas profesionāli nodarbojas ar politiku. Politiķi var darboties gan valsts līmenī, gan arī zemākā, piemēram, pašvaldību līmenī. Konkrētu mērķu sasniegšanai politiķi parasti apvienojas politiskajās partijās.

Izruna

latviešu

Politiķis

Politiķis
PareizrakstībaPolitiķis
Izruna[Politiķis]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: