About

Thing
Miers ir termins, kuru attiecina uz laika periodu, kad nenotiek karš starp valstīm vai arī pašā valstī, piemēram, pilsoņu karš. Respektīvi karš ir pretējs termins mieram. Lai starp valstīm pastāvētu miers, tiek slēgti miera līgumi. Termins "miers" var tikt attiecināts arī uz atsevišķu cilvēku. Mierīgs cilvēks neizrāda agresiju. Parasti mierīgi cilvēki dzīvo harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi.
Miers
Definīcija
Miers ir termins, kuru attiecina uz laika periodu, kad nenotiek karš starp valstīm vai arī pašā valstī, piemēram, pilsoņu karš. Respektīvi karš ir pretējs termins mieram. Lai starp valstīm pastāvētu miers, tiek slēgti miera līgumi. Termins "miers" var tikt attiecināts arī uz atsevišķu cilvēku. Mierīgs cilvēks neizrāda agresiju. Parasti mierīgi cilvēki dzīvo harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi.
Miers
Miers
Miers ir termins, kuru attiecina uz laika periodu, kad nenotiek karš starp valstīm vai arī pašā valstī, piemēram, pilsoņu karš. Respektīvi karš ir pretējs termins mieram. Lai starp valstīm pastāvētu miers, tiek slēgti miera līgumi. Termins "miers" var tikt attiecināts arī uz atsevišķu cilvēku. Mierīgs cilvēks neizrāda agresiju. Parasti mierīgi cilvēki dzīvo harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi.

Izruna

latviešu

Miers

Miers
PareizrakstībaMiers
Izruna[Miers]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: