Dzejnieks

Darbs

About

Thing
Dzejnieks, arī poēts, ir rakstnieks, kas raksta dzeju. Dzejnieki mēdz rakstīt darbus arī citos literatūras žanros, piemēram, prozā, kā arī mēdz piedalīties dzejas lasījumos.
Dzejnieks
Definīcija
Dzejnieks, arī poēts, ir rakstnieks, kas raksta dzeju. Dzejnieki mēdz rakstīt darbus arī citos literatūras žanros, piemēram, prozā, kā arī mēdz piedalīties dzejas lasījumos.
Dzejnieks
Dzejnieks
Dzejnieks, arī poēts, ir rakstnieks, kas raksta dzeju. Dzejnieki mēdz rakstīt darbus arī citos literatūras žanros, piemēram, prozā, kā arī mēdz piedalīties dzejas lasījumos.

Izruna

latviešu

Dzejnieks

Dzejnieks
PareizrakstībaDzejnieks
Izruna[Dzejnieks]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: