Recenzija

Literatūras žanrs

About

Thing
Recenzija ir publicistikas un kritikas žanrs. Recenzija ir rakstveida apcere ar vērtējošu raksturu, kritisku atsauksmi par kādu zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, teātra izrādi, filmu, izstādi vai priekšnesumu, to analizējot un novērtējot.
Recenzija
Definīcija
Recenzija ir publicistikas un kritikas žanrs. Recenzija ir rakstveida apcere ar vērtējošu raksturu, kritisku atsauksmi par kādu zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, teātra izrādi, filmu, izstādi vai priekšnesumu, to analizējot un novērtējot.
Recenzija
Recenzija
Recenzija ir publicistikas un kritikas žanrs. Recenzija ir rakstveida apcere ar vērtējošu raksturu, kritisku atsauksmi par kādu zinātnes, literatūras vai mākslas darbu, teātra izrādi, filmu, izstādi vai priekšnesumu, to analizējot un novērtējot.

Izruna

latviešu

Recenzija

Recenzija
PareizrakstībaRecenzija
Izruna[Recenzija]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: